Sierpień 19, 2017

Zgłoszenie filmu

Koszt zgłoszenia do 1 kategorii: 1160 zł netto

Koszt zgłoszenia do każdej kolejnej kategorii: 450 zł netto

Koszt zgłoszenia każdego kolejnego filmu: 850 zł netto

Koszt zgłoszenia całej serii: 3000 zł netto