Sierpień 19, 2017

Regulamin

Konkurs festiwalowy Warsaw Corporate Film Festival organizowany jest przez:

Warsaw Corporate Kinga Kopka
NIP: 5242631244

we współpracy z:

Warsaw Corporate Joanna Jankowska
NIP: 5272661617

 

1. ZASADY ZGŁOSZENIA
1.1 Warunkiem zgłoszenia filmu do konkursu festiwalowego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się stronie internetowej www.warsawcorporate.com i przesłanie go drogą elektroniczną do biura festiwalowego na adres office@warsawcorporate.com
1.2 Każdy film można zgłosić do kilku kategorii. Możliwe jest zgłoszenie kilku filmów lub całej serii.
1.3 Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę rejestracyjną i wgrać film na serwer FTP festiwalu. W wyjątkowych sytuacjach film można także wysłać na płycie DVD na adres biura festiwalu.
1.4 Proces rejestracyjny zostanie zakończony po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej na konto organizatorów festiwalu.
1.5 Organizatorzy ani jurorzy nie mogą zgłaszać filmów do konkursu festiwalowego.
1.6 W konkursie festiwalowym nie ma minimalnej liczby zgłoszeń do danej kategorii.

2. WARUNKI ZGŁOSZENIA
2.1 Akceptujemy produkcje filmowe wyprodukowane wyłącznie w latach 2015-2017.
2.2 Długość filmu nie może przekraczać 60 min.
2.3 Zważywszy na międzynarodowy charakter festiwalu, do wszystkich filmów wyprodukowanych w języku polskim mile widziane jest wgranie napisów w języku angielskim.
2.4 Zgłoszone filmy muszą spełniać poniższe warunki:
Format: .mp4
Rozdzielczość: 1280×720 lub 1920×1080.

3. TERMIN ZGŁOSZENIA
3.1 Termin zgłoszenia filmów upływa 28.02.2018
3.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

4. OPŁATY
4.1 Uczestnictwo w konkursie festiwalowym i gali wręczania nagród jest odpłatne. W przypadku anulowania zgłoszenia poniesione przez zgłaszającego koszty nie zostaną zwrócone.
4.2 Koszt zgłoszenia jednego filmu do jednej kategorii – 1160 zł netto
4.3 Koszt zgłoszenia jednego filmu do każdej kolejnej kategorii – 450 zł netto
4.4 Koszt zgłoszenia każdego kolejnego filmu do jednej kategorii to 850 zł netto
4.5 Koszt zgłoszenia całej serii – 3000 zł netto
4.6 Koszt uczestnictwa w gali – 800 zł netto
4.7 Do wszystkich cen doliczany będzie VAT w wysokości 23%
4.8 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w cenniku zgłoszeń.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Osoba zgłaszająca film do udziału w konkursie festiwalowym musi posiadać prawa autorskie lub uprawnienia do korzystania z filmu. Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na użycie filmu przez organizatorów podczas wydarzenia festiwalowego oraz opublikowanie go na stronie www.warsawcorporate.com w przypadku zwycięstwa. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

6. INFORMOWANIE ZWYCIĘZCÓW
6.1 Po obradach jury informowani o zwycięstwie są wyłącznie zdobywcy złotej i srebrnej statuetki. Zwycięzcy nagród specjalnych i Grand Prix informowani będą podczas uroczystej gali wręczania nagród.

7. NAGRODY
7.1 W każdej kategorii wręczane są następujące statuetki:
– Grand Prix (za najlepszy film roku; zwycięzca Grand Prix zostanie wyłoniony spośród wszystkich zycięzców złotej statuetki)
– Złota statuetka (za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii)
– Srebrna statuetka (za zajęcie drugiego miejsca w danej kategorii)
– Nagroda specjalna (za najlepszy film w kategorii technicznej)
7.2 Nagrody wręczane będą podczas uroczystej Gali Wręczania Nagród.

8. JURORZY
8.1 Grono jurorów składa się z doświadczonych filmowców, a także specjalistów w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, brandingu i PR-u.
8.2 Obrady Jury odbędą się w kwietniu. Członkowie wspólnie obejrzą wszystkie zgłoszone produkcje do danej kategorii, a następnie drogą głosowania wybiorą najlepsze. Nad przebiegiem głosowania czuwać będzie Przewodniczący Jury.
8.3 Filmy będą oceniane na podstawie wartości artystycznej, klarowności oraz wiarygodności przekazu, a także jakości technicznej – w tym zdjęć i dźwięku.
8.4 Decyzja jurorów jest ostateczna i nieodwołalna.