Sierpień 19, 2017

Regulamin

Konkurs festiwalowy Warsaw Corporate Film Festival organizowany jest przez:

 

Warsaw Corporate Film Festival

Kawęczyńska 4 lok. 47/12

03-772 Warszawa

NIP: 5242631244

 

 

1. ZASADY ZGŁOSZENIA
1.1 Warunkiem zgłoszenia filmu do konkursu festiwalowego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się stronie internetowej www.warsawcorporate.com i przesłanie go drogą elektroniczną do biura festiwalowego na adres zgloszenia@warsawcorporate.com
1.2 Każdy film można zgłosić do kilku kategorii. Możliwe jest zgłoszenie kilku filmów.
1.3 Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę rejestracyjną i przesłać film poprzez Dropbox lub Wetransfer na adreszgloszenia@warsawcorporate.com.
1.4 Proces rejestracyjny zostanie zakończony po wpłynięciu opłaty rejestracyjnej na konto organizatora festiwalu.
1.5 Organizatorzy ani jurorzy nie mogą zgłaszać filmów do konkursu festiwalowego.
1.6 W konkursie festiwalowym nie ma minimalnej liczby zgłoszeń do danej kategorii.

2. WARUNKI ZGŁOSZENIA
2.1 Akceptujemy produkcje filmowe wyprodukowane w latach 2017-2019.
2.2 Długość filmu nie może przekraczać 60 min.
2.3 Zważywszy na międzynarodowy charakter festiwalu, do wszystkich filmów wyprodukowanych w języku polskim mile widziane jest wgranie napisów w języku angielskim.
2.4 Zgłoszone filmy muszą spełniać poniższe warunki:
Format: .mp4
Rozdzielczość: 1280×720 lub 1920×1080.

3. TERMIN ZGŁOSZENIA
3.1 Termin zgłoszenia filmów upływa 30.06.2019
3.2 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

4. OPŁATY
4.1 Uczestnictwo w konkursie festiwalowym i gali wręczania nagród jest odpłatne. W przypadku anulowania zgłoszenia poniesione przez zgłaszającego koszty nie zostaną zwrócone.
4.2 Opłaty za udział w festiwalu to:

1400 zł netto (cena obejmuje: zgłoszenie 1 filmu do 1 kategorii głównej, zgłoszenie filmu we wszystkich kategoriach technicznych oraz bilet wstępu na galę rozdania nagród Warsaw Corporate Film Awards 2019 dla 1 os.)

1000 zł netto (cena obejmuje zgłoszenie 1 filmu do 1 kategorii głównej, zgłoszenie filmu w 1 kategorii technicznej)

Dodatkowo:

Udział w pokazach filmowych – bezpłatny

Udział w gali rozdania nagród dla uczestnika festiwalu – 500 zł netto

Udział w gali rozdania nagród dla nie-uczestnika festiwalu – 800 zł netto

Udział w gali dla prasy – bezpłatny (przy wcześniejszym kontakcie z biurem festiwalowym)

4.8 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w cenniku zgłoszeń.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1 Osoba zgłaszająca film do udziału w konkursie festiwalowym musi posiadać prawa autorskie lub uprawnienia do korzystania z filmu. Wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża tym samym zgodę na użycie filmu przez organizatorów podczas wydarzenia festiwalowego oraz opublikowanie go na stronie www.warsawcorporate.com w przypadku zwycięstwa. W przypadku naruszenia praw autorskich odpowiedzialność ponosi zgłaszający.

6. INFORMOWANIE ZWYCIĘZCÓW
6.1 Po obradach jury informowani o zwycięstwie są wyłącznie zdobywcy złotej i srebrnej statuetki. Zwycięzcy nagród specjalnych i Grand Prix informowani będą podczas uroczystej gali wręczania nagród.

7. NAGRODY
7.1 W każdej kategorii wręczane są następujące statuetki:
– Grand Prix (za najlepszy film roku; zwycięzca Grand Prix zostanie wyłoniony spośród wszystkich zwycięzców złotej statuetki)
– Złota statuetka (za zajęcie pierwszego miejsca w danej kategorii)
– Srebrna statuetka (za zajęcie drugiego miejsca w danej kategorii)
– Nagroda specjalna (za najlepszy film w kategorii technicznej)
7.2 Nagrody wręczane będą podczas uroczystej Gali Wręczania Nagród.

8. JURORZY
8.1 Grono jurorów składa się z doświadczonych filmowców, a także specjalistów w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, brandingu i PR-u.
8.2 Obrady Jury odbędą się we wrześniu 2019. Członkowie wspólnie obejrzą wszystkie zgłoszone produkcje do danej kategorii, a następnie drogą głosowania wybiorą najlepsze. Nad przebiegiem głosowania czuwać będzie Przewodniczący Jury.
8.3 Filmy będą oceniane na podstawie wartości artystycznej, klarowności oraz wiarygodności przekazu, a także jakości technicznej – w tym zdjęć i dźwięku.
8.4 Decyzja jurorów jest ostateczna i nieodwołalna.