Sierpień 21, 2017

Jury

Obrady jury odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2018 r.

Grono jurorów składa się z ekspertów w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i produkcji filmowej.
Zgłoszone filmy nie są oceniane na podstawie budżetu.
Prace dużych i małych organizacji mają równe szanse na wygraną.