Sierpień 25, 2017

Zgłoszenie

Proces zgłoszenia do Warsaw Corporate Film Festiwal:

  1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu. 
  2. Pobierz formularz zgłoszeniowy.                                                                                                                        Formularz Zgłoszeniowy PDF lub Formularz Zgłoszeniowy Word
  3. Wypełnij formularz i złóż własnoręczny podpis.
  4. Na adres zgloszenia@warsawcorporate.com odeślij skan wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu.
  5. Film prześlij na adres zgloszenia@warsawcorporate.com za pośrednictwem Dropbox lub WeTransfer.         W tytule maila należy wpisać nazwę filmu podaną w formularzu.
  6. Zgłoszenia kolejnych filmów wraz z formularzami prosimy przesyłać w oddzielnych mailach.
  7. W przypadku pytań, potrzeby pomocy w wypełnieniu formularza, wysłania filmu lub dokonania płatności, prosimy o kontakt na office@warsawcorporate.com

Dane do przelewu:

Warsaw Corporate Film Festival

Kawęczyńska 4 lok. 47/12

03-772 Warszawa

Numer konta: 36 1050 1054 1000 0091 2143 4741

Tytuł przelewu: „Tytuł filmu” + nazwa firmy